lean materiały szkoleniowe

Rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich planów. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie zupełnie zbędnych. Poprawa pracy zespołowej i komunikacji Nadrzędnym celem lean managment jest więc zlikwidowanie trwonienia zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych półproduktów. Wykorzystanie metod lean management daje możliwość zdobycia takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki wzajemne w firmie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z dziedziny lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania weryfikacji, które czynności nie przynoszą korzyści dla firmy.